{"id":19238,"logo":null,"name":"Assistenz (m\/w\/d) Center Management","slug":"assistenzcentermanagement","start_type":"immediately","start_date":null,"title":"Assistenz (m\/w\/d) Center Management ","description":"PHA+PGltZyBkZWNvZGluZz0iYXN5bmMiIGxvYWRpbmc9ImxhenkiIGNsYXNzPSJhbGlnbm5vbmUgc2l6ZS1tZWRpdW0gd3AtaW1hZ2UtMTkyMzkiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9jb25zb2xlLmRldnNtLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIzLzA4L05DSF9TdGVsbGVuYXVzc2NocmVpYnVuZ19DTUFfV2ViX0thY2hlbF84MDB4ODAwcHgtMzAweDMwMC5wbmciIGFsdD0iIiB3aWR0aD0iMzAwIiBoZWlnaHQ9IjMwMCIgc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2NvbnNvbGUuZGV2c20uZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDgvTkNIX1N0ZWxsZW5hdXNzY2hyZWlidW5nX0NNQV9XZWJfS2FjaGVsXzgwMHg4MDBweC0zMDB4MzAwLnBuZyAzMDB3LCBodHRwczovL2NvbnNvbGUuZGV2c20uZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDgvTkNIX1N0ZWxsZW5hdXNzY2hyZWlidW5nX0NNQV9XZWJfS2FjaGVsXzgwMHg4MDBweC0xNTB4MTUwLnBuZyAxNTB3LCBodHRwczovL2NvbnNvbGUuZGV2c20uZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDgvTkNIX1N0ZWxsZW5hdXNzY2hyZWlidW5nX0NNQV9XZWJfS2FjaGVsXzgwMHg4MDBweC03Njh4NzY4LnBuZyA3Njh3LCBodHRwczovL2NvbnNvbGUuZGV2c20uZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDgvTkNIX1N0ZWxsZW5hdXNzY2hyZWlidW5nX0NNQV9XZWJfS2FjaGVsXzgwMHg4MDBweC5wbmcgODAwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDMwMHB4KSAxMDB2dywgMzAwcHgiIC8+PC9wPgo8cD5XaXIgc3VjaGVuIHp1bSBuw6RjaHN0bcO2Z2xpY2hlbiBaZWl0cHVua3QgVmVyc3TDpHJrdW5nIGbDvHIgdW5zZXIgVGVhbSBpbSBDZW50ZXJtYW5hZ2VtZW50ITwvcD4KPHA+RGljaCBlcndhcnRldCBlaW4gaGVyemxpY2hlcyBUZWFtLCBzcGFubmVuZGUgQXVmZ2FiZW4sIHRvbGxlIEJlbmVmaXRzIHVuZCBqZWRlIE1lbmdlIE3DtmdsaWNoa2VpdGVuIHp1ciBwZXJzw7ZubGljaGVuIFdlaXRlcmVudHdpY2tsdW5nLjwvcD4KPHA+QmV3aXJiIGRpY2ggamV0enQgdW5kIGVyZmFocmUgYWxsZSBJbmZvcyB6dW0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9rYXJyaWVyZS5kaWMtZ3J1cHBlLmNvbS9kZT9pZD0yZWQyMDciPkpvYmFuZ2Vib3QhPC9hPjwvcD4K","file":false,"lang":{"en":{"title":"","description":"","file":false}}}